Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Jolanta4.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy, Různé informace

Dopis šéfsbormistra ND ministrovi kultury ČR

Dopis šéfsbormistra ND Pavla Vaňka se žádostí o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace členů pěveckého sboru ND adresovaný ministrovi kultury ČR Prof. Riedlbauchovi a odpověď náměstka ministra kultury JUDr. Jiřího Richtera.


V Praze dne 26.5. 2009

Vážený pan ministr
Prof. Václav Riedlbauch
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
11811 Praha 1

 

 


Věc: Žádost o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace pěveckého sboru ND.

 


Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás oslovit, přestože jste v těchto dnech jistě velmi zaneprázdněn. Rád bych Vás stručně informoval o situaci pěveckého sboru Národního divadla, kterého jsem šéfsbormistrem, tudíž mně práce, vývoj a budoucnost tohoto tělesa, za které jsem zodpovědný, leží velmi na srdci.

Přestože se sbor ND momentálně nachází ve velmi dobré pěvecké kondici, mám jisté velké a oprávněné obavy o vývoj a budoucnost tohoto tělesa, které je důležitou a nedílnou součástí souboru opery ND. Pracujeme totiž již několik let ve velmi neutěšených finančních podmínkách. Chtěl bych Vám pro srovnání v této souvislosti vypsat několik základních údajů:
a) Průměrná hrubá mzda člena operního sboru ND je cca 20 000 Kč (viz přiložený doklad z účtárny ND). Průměrná hrubá mzda v ČR je 24 000 Kč. Průměrná hrubá mzda v hl. m. Praze je 30 000 Kč (informace jsem čerpal z internetových stránek Čs. statistického úřadu). Sbor ND je tudíž hluboce pod celostátními i pražskými průměrnými hodnotami.
b) Všichni členové operního sboru ND mají vyšší střední nebo vysokoškolské vzdělání a prochází výběrovým konkurzem pro zařazení na místo zpěváka operního sboru.
c) Práce v operním sboru naší první scény je ve srovnání s ostatními mimopražskými divadly ve všech parametrech náročnější díky:
- počtu odehraných představení v sezóně
- počtu zkoušek potřebných k realizacím představení
- závažnosti děl, uváděných mnohdy při příležitosti významných státních událostí
- kvalitě prováděných představení a premiér
- vyšším požadavkům na kvalitu ze strany inscenátorů a dirigentů
d) Měsíční výdělek členů operního sboru ND je bohužel na stejné výši, jako v ostatních divadlech.
Z toho plynou dva závažné problémy, které se již nyní projevují:
- o práci v operním sboru ND přestávají mít zájem mladí talentovaní kolegové jak z oblastních sborů, tak i absolventů uměleckých škol
- nástupní mzda člena sboru ND je již nyní tak nízká (cca 14 - 15 000 Kč), že nemůže pokrýt základní životní náklady, a to jak pro pražské, tak zejména pro mimopražské zpěváky

Možnost přivýdělku je při naší proměnlivé pracovní době a vytíženosti velmi složitá. Řada mladších kolegů ze sboru navíc vynakládá nemalé finanční prostředky za hodiny zpěvu u svých profesorů, což považuji za velmi zodpovědné a žádoucí.
Sbor tudíž začíná trpět katastrofálním nedostatkem mladých zpěváků a bohužel „stárne".

Vážený pane ministře, přestože jsem si vědom toho, že Váš mandát je zatím časově omezen a operní sbor ND je určitě zlomkem Vašich starostí, které jako ministr kultury máte, dovoluji si Vám napsat tento dopis se žádostí o nalezení cesty ke zlepšení finanční situace členů operního sboru naší první scény. Činím tak po konzultaci s ředitelem ND panem PhDr. Ondřejem Černým. Oslovuji Vás také proto, že jste prvním ministrem kultury, který je s prostředím, ve kterém pracujeme, detailně obeznámen. To mně a hlavně kolegům z pěveckého sboru dává naději, že se budete naší situací zabývat.


S úctou,

Mgr. Pavel Vaněk

šéfsbormistr operního sboru ND
Ostrovní 1

11000 Praha 1
Telefon: 602153291
e-mail: pavel_vanek@seznam.cz

 


Na vědomí též:

PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla
MgA. Jiří Heřman, umělecký šéf opery Národního divadla

 Odpověď náměstka ministra kultury JUDr. Jiřího Richtera:

 


Odpověď ministra kultury

 

 

print Formát pro tisk