Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

nahodne-foto1.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 569

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy

Periodické zdravotní prohlídky již bez povinnosti výpisu ze zdravotní dokumentace

Byly dojednány nové podmínky týkající se povinnosti dokládat při periodických (preventivních) prohlídkách zaměstnanců ND výpisy z dokumentace od praktických lékařů.

Počínaje periodickými prohlídkami od 1.9.2012 by již neměl být po zaměstnancích požadován výpis z dokumentace od jejich praktických lékařů, náklady na tyto výpisy byly poté zaměstnancům propláceny v pokladně ND. Počínaje zářím 2012 si již bude Santé tyto výpisy vyžadovat od registrujících lékařů zaměstnanců samo (z centrální evidence registrujících lékařů a jejich registrovaných klientů), s předstihem tedy Santé osloví registrujícíhío prkatického lékaře (dle rodného čísla zaměstnance) a vyžádá si výpis z dokumentace zaměstnance. Jakmile výpis obdrží, bude zaměstnanec ND vyzván jako doposud přes kontaktní osobu sekce či souboru k periodické prohlídce.
U vstupních prohlídek nadále zůstává povinnost nastupujícího zaměstnance donést na vstupní vyšetření výpis z dokumentace od praktického lékaře a náklad na tento výpis z dokumentace si hradí nastupující zaměstnanec sám, ND poplatek za výpis NEPROPLÁCÍ.

print Formát pro tisk