Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

DSC_0042.JPG

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 569

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy

Zavedení systému bezhotovostního prodeje stravenek v areálu Národního divadla

S účinností od 1.9. 2012 se v Provozní a Historické budově Národního divadla zavádí bezhotovostní systém prodeje stravenek, to znamená, že platba za stravenky bude probíhat u zaměstnanců ND srážkou ze mzdy.

Postup při prodeji stravenek:

  1. Prodej a výdej stravenek bude uskutečňován v hlavní pokladně v přízemí Nové scény.
  2. Při požadavku na prodej stravenek předloží pracovník Národního divadla identifikační zaměstnaneckou kartu.
  3. Pracovník vydávající stravenky zkontroluje předloženou průkazku a vydá požadovaný počet stravenek.
  4. Převzetí počtu stravenek potvrdí zaměstnanec svým podpisem na předložený formulář vedle číselného údaje o počtu stravenek.
  5. Pracovník si může odebrat maximálně 35 stravenek na kalendářní měsíc, příspěvek zaměstnavatele však dostane jen na počet stravenek, na které mu vznikne nárok, viz níže uvedené příklady.
  6. Odběr stravenek bude účtován po skončení každého kalendářního měsíce srážkou ze mzdy, ve výplatě za daný měsíc.
  7. Bezhotovostní prodej je podmíněn uzavřením dohody o srážkách ze mzdy.

Ceny za stravování jsou určovány vydaným platným ceníkem ND.

Nevyužité stravenky je možné vrátit do druhého pracovního dne následujícího měsíce za předchozí kalendářní měsíc.

Provozní doba pokladny pro výdej stravenek:
Po - Pá 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Výdej stravenek nebude prováděn ve dnech, kdy jsou vypláceny mzdy nebo externí honoráře.

Výdej stravenek na měsíc září 2012 začne dne 28.8. 2012.

Rozúčtování stravenky pro areál Národního divadla:

příspěvek ND - 10 Kč
příspěvek FKSP - 4 Kč
zaměstnanec - 46 Kč
celkem - 60 Kč

Ing. Václav Pelouch
technicko-provozní ředitel ND

Vydáno dne: 24.8. 2012
Platí od: 1.9. 2012

print Formát pro tisk