Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Slavik1.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 571

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy

Změny ve zdravotních prohlídkách v rámci zajištění pracovně-lékařské péče

V souvislosti se změnou legislativy je nutné od 1.4.2012 k pracovně-lékařské prohlídce přinést výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho registrujícího praktického lékaře. Bez výpisu ze zdravotní dokumentace není možné tuto prohlídku provést. Aby jste se vyhnuli případným komplikacím a časové ztrátě s opakovanou návštěvou, přečtěte si podrobnosti v tomto článku.

Dnem 1.4.2012 vyšel zákon 373/11 o pracovně lékařských službách.
Z něho vyplývá, že každý zaměstnanec Národního divadla je povinen si vyžádat výpis z lékařské dokumentace od svého praktického registrujícího /obvodního/ lékaře, pokud má absolvovat vstupní nebo preventivní prohlídku a to i prohlídku nutnou k výkonu funkce.
Zaměstnanec, který nemá svého praktického registrujícího /obvodního/ lékaře, je povinen vyplnit "čestné prohlášení", na základě kterého Santé provede prohlídku - rozšířená anamnéza. To se týká především cizinců, ale i ostatních zaměstnanců, kteří takového lékaře nemají. Pokud se zaměstnanec dostaví na prohlídku bez výpisu nebo čestného prohlášení, Santé prohlídku neprovede, ale bude tuto prohlídku Národnímu divadlu účtovat. Pohledávka může potom jít za dotyčným zaměstnancem bez náhrady.
Dle pokynu finančního ředitele ND č. 203/12 je možné požadovat po zaměstnavateli náhradu finančních nákladů zaměstnance spojených s vystavením výpisu ze zdravotní dokumentace.

Postup pro získání této náhrady je uveden zde.
Čestné prohlášení pro ty, kteří nejsou registrováni u praktického lékaře je ke stažení zde.

print Formát pro tisk