Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/ruzne-informace/otevreny-dopis-clena-orchestru-nd-pavla-tylsara-sefredaktorovi-m  •  Vydáno: 7.2.2011 23:16  •  Autor: Aleš Mihálik

Otevřený dopis člena Orchestru ND Pavla Tylšara šéfredaktorovi Mf Dnes

Otevřený dopis šéfredaktorovi Mf Dnes
Reakce na články a kritiky paní redaktorky Věry Drápelové

Vážený pane šéfredaktore,

Váš deník považuji za komplexně nejlepší periodikum u nás. Jsem profesionální hudebník a v praxi působím 25 let na českých i světových pódiích. Z Vašich novin se tedy soustředím zejména na kulturní rubriky. A tady narážím na ,,pihu na kráse‘‘ Mf Dnes. Hudební kritiky Vaší redaktorky paní Drápelové již mnoho let vzbuzují rozhořčení, v lepším případě mávnutí rukou nás,profesionálních muzikantů. Její opovržlivé články a kritiky o ,,nekvalitě‘‘ české hudby jsou neobjektivní a cíleně zaujaté proti (až na výjimky) všem českým hudebníkům působících v našich podmínkách. Tyto články v poslední době nabírají na obrátkách a proto jsem se Vám rozhodl napsat.

Po letitém pohrdání Českou filharmonií či FOK,které již díky jiným šéfdirigentům vzala na milost, se nyní ,,obula‘‘ do orchestru opery Národního divadla. Podle ní má nízkou uměleckou úroveň, která, cituji, např. nedosahuje filmových přenosů z Metropolitní opery v New Yorku. Redaktorka Drápelová nestoudně a bez jakýchkoliv důkazů uráží naši tvrdou práci, za kterou stálo mnoho let studií, stáží či angažmá. Mezi hudebníky panuje rčení: ,,Chceš-li poznat muzikantkou dřinu-jdi hrát do opery.‘‘

Z jakého postu může vynášet paní Drápelová takovéto soudy? Snad pocit méněcennosti, že sama v hudební oblasti nic nedokázala?

Navíc je veřejně známo, že se paní Drápelová stala mediální hlásnou troubou lobbistické skupiny okolo náměstka ministra kultury Zdráhala, jejímž prvním krokem k prosazení pravděpodobně korupčních cílů, je likvidace souborů ND a Státní opery.

Orchestr opery ND prošel v posledních letech velkou generační obměnou. Ve svůj prospěch. Hudebníci jsou vynikající hráči na svůj nástroj, většinou s vysokoškolským vzděláním a mají zkušenosti z jiných předních pražských orchestrů. Mohu zcela zodpovědně říci, že orchestr opery ND hraje v současnosti ve výborné formě, zejména pod vedením náročného šéfdirigenta Tomáše Netopila.

Troufám si tvrdit, že budu mluvit z duše 99% českých hudebníků, projevím-li přání, aby neobjektivně ostouzející články a kritiky ve Vaší jinak výborné kulturní rubrice nevycházely.

Děkuji za Váš čas a pozornost.

S úctou MgA. Pavel Tylšar


Autor je člen orchestru opery ND
profesor Pražské konzervatoře
člen orchestru Solistes Européens de Luxembourg