Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/unie-odborovy-svaz/stanovisko-ministerstva-kultury-k-jednani-se-zastupci-odborovych  •  Vydáno: 8.2.2013 16:44  •  Autor: Aleš Mihálik

Stanovisko Ministerstva kultury k jednání se zástupci odborových organizací Národního divadla

Dne 6. 2. 2013 proběhlo na půdě historické ředitelny Národního divadla jednání mezi vedením ND, zástupci MK ČR a zástupci odborových svazů ND, vyvolaného zprávou České televize o připravované stávkové pohotovosti odborů ND.

Zástupci odborových svazů vyjádřili své znepokojení nad materiálem, vypracovaným expertním týmem, jmenovaným ministryní kultury pro řešení problematiky Národního divadla; tento materiál Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách, ve snaze o co největší transparentnost, v souvislosti se jmenováním nového ředitele ND doc. Jana Buriana.
Ministerstvo kultury ČR ubezpečilo zástupce odborových svazů, že koncepční materiál expertního týmu, na jehož základě jmenovala ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková k 1. 8. 2013 ředitelem ND pana Buriana, není rigidním či závazným nástrojem nově jmenovaného ředitele při reformě Národního divadla.
Ministerstvo kultury ČR považuje materiál zmiňovaného expertního týmu za doporučení pro budoucí možné směřování Národního divadla. Úkolem nově jmenovaného ředitele tak nutně bude nejprve provést podrobnou analýzu současného stavu této příspěvkové organizace a teprve pak, na základě tohoto vyhodnocení a další odborné diskuze, přistoupit k přiměřenému řešení vycházejícímu z tohoto rámcového návrhu. Všechny následné kroky reformy Národního divadla tak budou vycházet z reálné situace souborů a provozu Národního divadla a budou - jak se na schůzce zavázal doc. Burian - prodiskutovány se zástupci jednotlivých souborů, pracovišť a představiteli odborových svazů a uměleckých rad Národního divadla.

Zdroj: www.mkcr.cz