Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/unie-odborovy-svaz/stanovisko-ministryne-kultury-k-otevrenemu-dopisu-odborovych-sva  •  Vydáno: 19.2.2013 20:14  •  Autor: Aleš Mihálik

Stanovisko ministryně kultury k otevřenému dopisu odborových svazů Národního divadla

Ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková obdržela od zástupců odborových svazů Národního divadla výzvu k odmítnutí dokumentu „Návrh transformace Národního divadla“, který vypracoval expertní tým ustavený ministryní ve věci řešení problematiky této státní příspěvkové organizace.

Ministryně kultury sděluje odborovým svazům Národního divadla, že doporučení uvedená v tomto materiálu akceptovala, neboť v návrhu expertního týmu vidí cestu ke stabilizaci situace v Národním divadle.

Ministryně kultury se domnívá, že návrh expertního týmu je formulován zcela srozumitelně, tzn. že všechny soubory Národního divadla budou působit v historické budově s českou operní, činoherní či baletní klasikou, sídlo Činohry bude i nadále ve Stavovském divadle, kde bude zároveň prostor i pro další soubory ND s repertoárem odpovídajícím tradici této budovy, a budova Státní opery bude působištěm Opery a Baletu. Proto obavy vyslovené ve výzvě odborových svazů ND ministryně kultury nepovažuje za odůvodněné.
Výše uvedený materiál považuje ministryně kultury za doporučení a inspiraci pro nově jmenovaného ředitele Národního divadla Jana Buriana. Rozhodující však bude jeho vlastní koncepce o směřování a budoucnosti Národního divadla, kterou představí doc. Burian poté, co se důkladně seznámí se současným stavem, fungováním a všemi možnostmi této organizace. Konkrétní provozní řešení nemůže ministryně kultury předjímat, nicméně dosavadní profesní zkušenosti Jana Buriana považuje ministryně kultury za dostatečnou záruku profesionálního vedení, stabilizace i rozvoje naší první scény.

Zdroj: www.mkcr.cz