Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/ruzne-informace/konkurz-do-operniho-sboru-narodniho-divadla-3  •  Vydáno: 11.4.2013 16:43  •  Autor: Aleš Mihálik

Konkurz do operního sboru Národního divadla

Vypsání konkurzního řízení do sboru Národního divadla - hlasových skupin altu a tenoru.

KONKURZ:

Šéf Opery Národního divadla v Praze vypisuje konkurzní řízení do operního sboru pro hlasovou skupinu alt a tenor. Předzpívání se bude konat v úterý dne 28.5. 2013 ve 14:30 hodin ve sborovém sále historické budovy ND.

Požadujeme dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál.

Přihlášky můžete zasílat na e-mailovou adresu:

a.mihalik@narodni-divadlo.cz

Nebo na poštovní adresu:

NÁRODNÍ DIVADLO Praha
Ostrovní 1
11230 Praha 1
k rukám tajemníka sboru ND

V přihlášce laskavě uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu a telefonické, popř. e-mailové spojení. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis.

Zaslanou přihlášku považujeme za závaznou a evidujeme ji v seznamu uchazečů.

Po úspěšně vykonaném konkurzním řízení bude uzavření pracovního poměru předmětem následné vzájemné dohody se zaměstnavatelem.


Vyřizuje:

Aleš Mihálik, tajemník operního sboru ND
tel.: +420 607830590
e-mail: a.mihalik@narodni-divadlo.cz

Operní sbor Národního divadla