Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/ruzne-informace/pad-arkuna-snimek-cro  •  Vydáno: 2.2.2015 16:44  •  Autor: Aleš Mihálik

Pád Arkuna - snímek ČRo

Vyjádření pana šéfproducenta hudební tvorby ČRo k rozhlasovému snímku Pád Arkuna a k neuhrazení smluvních honořářů.

Vážení kolegové z Národního divadla,

dovolte mi, abych vás informoval o současném stavu nahrávky opery Pád Arkuna z října loňského roku a uvedl vám důvody, proč dosud nebyla z naší strany provedena jediná úhrada smluvních honorářů.

Záznam představení 12. 10. jsme podle plánu natáčeli i přesto, že v té chvíli nebyly ještě podepsány veškeré smlouvy s účinkujícími. Nicméně veškeré podmínky byly domluvené. Žel až po natočení snímku jsme se od vedení ND dozvěděli, že smlouva mezi ČRo a ND nebude zahrnovat pana dirigenta (viz email níže). Protože pan dirigent dosud žádnou smlouvu nepodepsal (ani přímo s ČRo ani prostřednictvím ND), aplikuje se čl. IV odst. 3 uzavřených smluv, který, který zní:

V případě, kdy k naplnění předmětu a účelu této smlouvy a k užití výkonu dle této smlouvy je zapotřebí kromě uzavření této smlouvy také uzavření dalších smluvních vztahů s dalšími výkonnými umělci, kteří vytvoří / vytvořili výkon společně s výkonným umělcem / výkonnými umělci, kteří poskytli licenci ND ve výše uvedeném rozsahu, nabývá tato smlouva účinnosti teprve okamžikem, kdy ČRo platně získá veškerá potřebná práva od všech subjektů tak, aby mohl výkon dle této smlouvy plnohodnotně užít.

Znamená to bohužel, že žádná z uzavřených smluv zatím není účinná, Český rozhlas není oprávněn snímek odvysílat a není možné vám vyplatit smluvené honoráře.

Pokud jde o faktický stav věci, natočený záznam prošel standardní úpravou ve studiích. Následně jsme jej poslali k autorizaci panu dirigentovi. Pan dirigent požádal o několik stovek úprav, které ovšem není možné povětšinou uspokojit. Za prvé nemáme dostatečně kvalitní záznamy z hlavní a generální zkoušky pro případné prostřihy, protože nám nebylo ze strany režiséra představení umožněno optimální rozmístění mikrofonů. Za druhé se většina připomínek týká umělecké kvality provedení, kterou není možné ve studiích suplovat. I přesto se náš tým pokusil některé dirigentovy připomínky zohlednit a připravil verzi č. 2. Minulý týden jsme pana dirigenta pozvali do studia k poslechu, a také abychom s ním celou věc projednali za přítomnosti hudebního režiséra snímku. Nechci jít do dalších podrobností. Poslední dohoda s panem dirigentem je taková, že se znovu s jeho přispěním pokusíme upravit cca 20 nejproblematičtějších míst. Tyto úpravy a autorizace verze č. 3 jsou plánovány na měsíc únor. K dalším úpravám již z mnoha důvodů (časových i finančních) nebudeme ochotni přistoupit, proto věříme, že pan dirigent nakonec tuto poslední verzi bude akceptovat a podepíše smlouvu.

Za Český rozhlas mohu říci, že i přes všechny negativní okolnosti vzniku snímku a fakt, že nahrávka není po umělecké stránce nikterak dokonalá, jsme připraveni ji odvysílat a tudíž naplnit znění všech uzavřených smluv. Jakmile dojde k uzavření smlouvy s panem dirigentem, uhradíme neprodleně veškeré honoráře dle podepsaných smluv.

 

S pozdravem

 

Jakub Čížek

MgA. Jakub Čížek

šéfproducent hudební tvorby

Český rozhlas
Sekce programu a vysílání – Centrum výroby
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 242 | mobil: 739 539 490
e-mail: jakub.cizek@rozhlas.cz | www.rozhlas.cz