Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/ruzne-informace/doplneni-informace-o-penzijnim-a-zivotnim-sporeni  •  Vydáno: 19.2.2015 15:26  •  Autor: Aleš Mihálik

Doplnění informace o penzijním a životním spoření

Dodatečná informace o firmě ZFP akademie a o možnosti čerpání příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní spoření.

 

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

pokusím se dovysvětlit základní princip změny v systému příspěvku zaměstnavatele na penzijní  spoření nebo životní pojištění.
Po dohodě s OR ND se zaměstnavatel rozhodl  o navýšení příspěvku na penzijní spoření nebo životní pojištění na 300 Kč/měsíčně.
Navýšení příspěvku neproběhne automaticky. Zaměstnanec se musí dostavit za zástupcem ZFP akademie, dle příslušného harmonogramu, a o toto navýšení požádat.
Pro realizaci si zaměstnavatel vybral společnost ZFP akademii, jejíž činnost byla představena v Interním zpravodaji č. 5. 

Úloha ZFP akademie při změnách v oblasti příspěvků zaměstnavatele v ND:

  1. ZFP akademie je nezávislá společnost zabývající se zprostředkováním různých typů smluv.
  2. Se zaměstnanci budou jednat pouze zástupci ZFP akademie vedení u České národní banky. Jednou z jejich povinností je ochrana osobních údajů zaměstnanců.
  3. Zástupci ZFP akademie pomůžou zaměstnancům, pokud je to možné, zavést příspěvek zaměstnavatele na jejich stávající smlouvy penzijního spoření nebo životního pojištění. Jinak se zaměstnanci uzavřou s jeho souhlasem novou smlouvu.
  4. ZFP akademie zaslané finanční prostředky nečerpá, Národní divadlo je zasílá přímo do příslušných ústavů, kde má zaměstnanec sjednán příspěvek zaměstnavatele.
  5. Za uzavřené životní smlouvy obdrží Národní divadlo provize, které budou v následném finančním období použity pro navýšení příspěvku na stravování zaměstnanců.

Je proto v zájmu všech zaměstnanců se svou smlouvou přijít k pracovníkům ZFP akademie a změnu realizovat zde, nikoli u svého dosavadního makléře, který žádné prostředky ND neposkytuje. V souvislosti s těmito skutečnostmi musí být s okamžitou platností veškeré změny smluv a uzavření smluv, na kterých je nebo má být čerpán příspěvek zaměstnavatele, realizovány pouze přes zástupce hlavní regionální kanceláře 22 ZFP akademie. V opačném případě nemůže být příspěvek zaměstnavatele na danou smlouvu poskytován.
Zaměstnavatel na základě platné legislativy odpovídá za skutečnost, že přispívá zaměstnanci pouze do výše 90% jeho vlastních vkladů.  Aby  mohl tuto skutečnost kontrolovat,  požaduje po zaměstnancích, aby podepsali dohodu o srážce z platu své vlastní platby.  Kdo se do 15. 3. 2015 nedostaví k sepsání dohody o srážce z platu, nebude moci dále čerpat příspěvek zaměstnavatele a tak mu bude i dosavadní příspěvek zaměstnavatele k 1. 4. 2015 zastaven.   
V případě nejasností se prosím obraťte na své odborové zástupce,  tajemnici odborové rady pí Hirscheovou , na ekonomy svých sekcí, kteří jsou podrobně informování nebo přímo na mne.
Pracovníci ZFP Group jsou Vám pravidelně k dispozici dle níže uvedeného harmonogramu v zasedací místnosti hlavní budova Národního divadla nebo po individuální dohodě v jednotlivých sekcích.

 

Hlavní budova Národního divadla

DEN

DATUM

ČAS

ČTVRTEK

19.2.2015

14:00 - 18:00

PÁTEK

20.2.2015

8:00 - 15:00

 

 

 

PONDĚLÍ

23.2.2015

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

24.2.2015

11:00 - 17:00

STŘEDA

25.2.2015

8:00 - 15:00

ČTVRTEK

26.2.2015

14:00 - 18:00

PÁTEK

27.2.2015

8:00 - 15:00

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Tamara Čuříková, správní ředitelka