Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/ruzne-informace/konkurz-do-operniho-sboru-nd-tenor  •  Vydáno: 29.4.2024 22:55  •  Autor: Marek Dihel

Konkurz do operního sboru ND - tenor

Možnost rozezpívání a práce s korepetitorem již od 13:30

Hudební ředitel Opery Národního divadla Robert Jindra vypisuje konkurzní řízení do operního sboru ND pro tenorovou skupinu. Předzpívání se bude konat v úterý dne 18. 6. 2024 v 14:30 ve sborovém sále historické budovy ND.

Požadujeme dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál. Předmětem předzpívání bude i zpěv z listu.

Přihlášky s uvedením 2 konkurzních skladeb zasílejte na adresu:

m.dihel@narodni-divadlo.cz

V přihlášce prosím uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu, trvalou a korespondenční adresu a telefonické + e-mailové spojení. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a scan notového materiálu 2 skladeb, které přednesete.

Zaslanou přihlášku považujeme za závaznou a evidujeme ji v seznamu uchazečů. Uzávěrka konkurzu je v sobotu dne 15. 6. 2024.

Po úspěšně vykonaném konkurzním řízení bude uzavření pracovního poměru předmětem následné vzájemné dohody se zaměstnavatelem.

Vyřizuje:

Marek Dihel, tajemník sboru ND
tel.: +420 775160973
e-mail: m.dihel@narodni-divadlo.cz

Operní sbor Národního divadla