Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

22713378_10212758047179256_8644475603197226884_o.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 645

Kontakty:

Kategorie: Různé informace

Jakobíni

Kdo to byli Jakobíni?

Výraz jakobíni označuje někdejší členy nejvlivnějšího politického klubu, vzniklého v době francouzské revoluce. Název klubu je odvozen od místa jejich setkání, dominikánského kláštera Saint-Jacques (sv. Jakub) v Paříži.

V obecném významu označuje výraz pro ty přívržence francouzské revoluce uvnitř Francie, kteří se i po popravě krále hlásili k ideálům svoboda, rovnost a bratrství a usilovali o republikánské uspořádání, i v případě, kdy nebyli členy žádné politické organizace.

Ti, které za revoluce zasáhly ideje Jeana Jacquese Rousseaua, chtěli konstituční monarchii nahradit republikou. Prostřednictvím letáků, novinových článku a chytlavých proslovů ovlivnili široké masy lidí a po celé Francii si našli mnoho přívrženců. Na stranu jakobínů se přidal především prostý lid, dělníci a maloměšťáci, nazývaní Sansculotten. Jakobíni byli lépe organizovaní než ostatní politické celky a provozovali síť poboček v provinciích, takže mohli i zde pomocí letáčků, úderných novinových článků a úchvatných proslovů ovlivňovat veřejné mínění. Francouzská revoluce byla i jakýmsi učebním procesem, protože i dlouholetí členové klubu měnili své původní politické názory. Také Robespierre byl ještě roku 1791monarchistou a v sociálních otázkách nebyl nijak zainteresován.

Jakobíni dělali politiku pro prostý lid, dělníky a maloměšťáky, byli původně proti válce, požadovali rozprodej národního majetku - což byl zabavený majetek církvi a emigrantům - po malých parcelách, chtěli sjednocenou, centralistickou Francii a požadovali plánované hospodářství s maximálními cenami.

Roku 1792 si proti vůli svých umírněnějších politických soupeřů, girondistů, vynutili proces proti králi. Pod vedením Maximiliena de Robespierra zavedli od roku 1793 hrůzovládu, (franc. La Terreur), jež se vyznačoval hlavně masovými popravami politických protivníků. Dne 27. července 1794 byl Robespierre svržen a 28. července 1794 popraven. To znamenalo konec jakobínské diktatury a jejího teroru. 11. listopadu 1794 byl pařížský klub jakobínů uzavřen.

 

Zpracoval:

MgA. Martin Buchta
sbormistr operního sboru ND

print Formát pro tisk