Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Slavik1.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 645

Kontakty:

Kategorie: Různé informace

Konkurz do sboru Opery Národního divadla

Vypsání konkurzního řízení do sboru Opery Národního divadla - hlasové skupiny tenoru.

KONKURZ:

Šéf Opery Národního divadla v Praze vypisuje konkurzní řízení do sboru Opery ND pro hlasovou skupinu tenor. Předzpívání se bude konat ve středu dne 30.5. 2012 ve 14:00 hodin ve sborovém sále historické budovy ND.

Požadujeme dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál.

Přihlášky můžete zasílat na e-mailovou adresu:

a.mihalik@narodni-divadlo.cz

Nebo na poštovní adresu:

NÁRODNÍ DIVADLO Praha
Ostrovní 1
11230 Praha 1
k rukám tajemníka operního sboru

V přihlášce laskavě uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu a telefonické, popř. e-mailové spojení. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis.

Zaslanou přihlášku považujeme za závaznou a evidujeme ji v seznamu uchazečů.

Po úspěšně vykonaném konkurzním řízení bude termín nástupu předmětem následné vzájemné dohody. K uzavření pracovního poměru bude uchazeč vyzván po písemném souhlasu šéfa Opery ND.


Vyřizuje:

Aleš Mihálik, tajemník operního sboru ND
tel.: +420 607830590
e-mail: a.mihalik@narodni-divadlo.cz

print Formát pro tisk