Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Orff Jarda.JPG

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 645

Kontakty:

Kategorie: Různé informace

Otevřený dopis vedení ND ministryni Hanákové.

Otevřený dopis vedení Národního divadla vyzývající ministryni, aby se odpovědně zabývala tím, kdo povede ND po skončení mandátu Ondřeje Černého.

Otevřený dopis vedení Národního divadla

ministryni kultury Aleně Hanákové


 

V Praze dne 7. září 2012

 

Vážená paní ministryně,

 

Národní divadlo vstoupilo do své 130. sezony a je připraveno plnit své umělecké úkoly

a přivítat diváky na svých scénách.

Naším cílem je společnými silami přispět k dalšímu obohacení skvělých uměleckých tradic

Národního divadla, posilovat jeho prestiž coby jedinečného symbolu české národní identity

a především sloužit zájmům české kultury jakožto celku. Stále ještě pevně věříme, že stejné

cíle má i náš zřizovatel...

V souladu s provozními a uměleckými nároky velkých divadelních scén jsme v tuto chvíli

před uzavřením programu pro sezonu 2013/14 a v pokročilé fázi příprav sezony 2014/15.

Vzhledem k tomu, že mandát současného ředitele Ondřeje Černého končí na konci března

roku 2013, vzbuzuje v nás velké znepokojení situace, že na začátku září 2012 nemáme

sebemenší náznak, kdo vedení Národního divadla převezme. Není náhodou, že srovnatelné

evropské divadelní domy znají jméno svého budoucího ředitele nejméně dva roky dopředu.

Osobnost ředitele Národního divadla musí splňovat náročná kritéria: musí zvládnout provoz

instituce nejen jako manažer, ale zároveň musí být z pozice odborníka - divadelníka

schopen sladit zájmy všech uměleckých souborů Národního divadla. Dále musí jít o

osobnost s potřebným morálním kreditem a přehledem v problematice současného divadla.

V neposlední řadě je ředitel tváří Národního divadla, reprezentantem a strážcem jeho hodnot

a tradic.

Vyzýváme Vás, vážená paní ministryně, abyste neprodleně iniciovala proces výběru nového

ředitele Národního divadla, který bude mít předpoklady navázat na úspěšnou éru svých

předchůdců a vést tuto organizaci zodpovědně a úspěšně. Je nezbytné vystříhat se

jakýchkoli nestandardních a nekoncepčních kroků v procesu výběru nového ředitele.

Důsledky takových kroků by byly bezpochyby destruktivní nejen pro Národní divadlo,

ale potažmo pro celou českou kulturu. Nestandardní postup by nejen zpochybnil kredibilitu

budoucího ředitele, ale zároveň by ohrozil i stávající provoz divadla, hrací plán a smlouvy

se současnými sponzory. Především by však ohrozil celkovou stabilitu citlivého organismu

divadla a způsobil ztrátu prestiže této vrcholné státní kulturní instituce doma i v zahraničí.

Budoucí ředitel ND musí vyjít z uvážlivého procesu výběru, který bude opřen o názor

odborné veřejnosti. Jedině tak může získat potřebnou legitimitu, která je nezbytná pro řízení

tak významné kulturní instituce.

Pevně věříme, vážená paní ministryně, že zvážíte všechny naše argumenty a budete

přistupovat k výběru ředitele Národního divadla se vší odpovědností, kterou vážnost naší

instituce vyžaduje a vážnost vaší funkce předpokládá.

 

S úctou

 

Ondřej Černý, ředitel Národního divadla

Petr Zuska, umělecký šéf Baletu Národního divadla

Michal Dočekal, umělecký šéf Činohry Národního divadla

Rocc, umělecký šéf Opery Národního divadla

Jaroslav Kyzlink, šéfdirigent Opery Národního divadla

Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény

Zdeněk Prokeš, umělecký šéf Laterny magiky

Andrea Volfová, administrativně-právní ředitelka Národního divadla

Václav Pelouch, technicko-provozní ředitel Národního divadla

Martin Gerych, finanční ředitel Národního divadla

Michal Janovský, marketingový ředitel Národního divadla

print Formát pro tisk