Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

zauberflete148.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 645

Kontakty:

Kategorie: Různé informace

Ustavení expertní komise pro řešení problematiky Národního divadla

Ministerstvo kultury ČR přistoupilo k plnění slibu, který dalo veřejnosti, aby řešení budoucího vývoje Národního divadla a jmenování nového ředitele proběhlo transparentně, profesionálně a na základě odborného i politického dialogu.

 

Ministryně kultury Alena Hanáková požádala skupinu renomovaných divadelních expertů o vypracování základních parametrů dalšího směřování ND a zároveň o návrh vhodných kandidátů na funkci ředitele Národního divadla. Vybraní kandidáti předloží ministryni kultury koncepci další činnosti ND, která bude vycházet z parametrů zadaných pověřenými experty.
Ministryně kultury předpokládá, že expertní skupina zhodnotí během svého jednání konstruktivní návrhy širší odborné veřejnosti a využije i zkušeností umělců a dalších pracovníků ND.

Ministryně kultury má zájem, aby celý tento proces proběhl bez zbytečného prodlení a vedl ke jmenování nového ředitele ND v co nejkratší době. Ministryně je přesvědčena, že tím dojde nejen k uklidnění situace, ale i k rozvoji a zkvalitnění umělecké činnosti Národního divadla.

Komisi tvoří tito členové (abecedně):
Doc. Jan Hančil, MgA. Stanislav Moša, Mgr. Bohumil Nekolný, prof. Václav Riedlbauch, MgA. Jiří Šesták, doc. Milan Uhde.

Schůzka expertní komise proběhne v pátek 19.10. v 10.00 v Nostickém paláci.

Zdroj: MKČR

print Formát pro tisk