Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

nahodne-foto2.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: UNIE - odborový svaz

Zápis z jednání odborové rady ND

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 27.4. 2011.

Zápis z jednání Odborové rady ND, které se konalo dne 27. dubna 2011


Přítomni:

PhDr. Černý, Mgr. Volfová, Ing. Pelouch, Ing. Gerych, p. Beránek, Kaupa, Růžička, pí Šmídová, Pavelková, Krupková, Hušnerová, Hirscheová


1. Ředitel ND informoval přítomné o aktuální situaci ve věci sloučení Státní opery Praha s Národním divadlem. Dle ředitele ND se čeká na vyjádření Ministerstva kultury a neděje se vůbec nic.


2. Přítomní za účasti finančního ředitele ing. Gerycha řešili variantu provozu sauny s tím, že veškeré náklady (mzdy, energie, praní prádla), ale i výnosy budou součástí rozpočtu FKSP.

Ing. Gerych předložil stanovisko Ministerstva financí a informoval, že hospodaření sauny je součástí kontroly Finančního úřadu Praha 1.

Přítomní se shodli celou záležitost odložit až do doby, kdy budou známy výsledky probíhající kontroly.


3. Vedení ND předložilo výkaz o hospodaření parkingu ND za rok 2010.

Předseda OAD  požádal o schůzku s ing. Gerychem zaměřenou na rozkrytí některých položek předloženého materiálu.

Ředitel ND informoval o přípravě návrhu smlouvy na provozování parkingu s vybraným uchazečem, jímž je firma ABL. Vzhledem k obtížnosti jednání o smlouvě připustil variantu, že případně celou soutěž na provozovatele parkingu zruší. Přítomné ujistil, že dojde-li ke shodě obou stran, předloží ORND návrh smlouvy ještě před jejím podepsáním a umožní, aby se ORND vyjádřila.


4. Vedení ND taktéž předložilo výkaz hospodaření Nové scény za období leden - prosinec 2010. Zástupci OAD požádali o stanovení přepočteného stavu zaměstnanců a externích pracovníků Nové scény za rok 2010.


5. Předseda OAD požádal o vyhodnocení dopadu snižování mezd v TPS za období 02 - 04/2011. Ing. Pelouch přislíbil vypracovat analýzu, se kterou zástupce OAD seznámí.


6. ORND vyslechla postoj ředitele ND O. Černého k požadavku na převedení 70% základních mezd za propuštěné zaměstnance v rámci snižování stavů, kdy byly z rozhodnutí ředitele ND sníženy počty zaměstnanců o 4%. Ředitel ND opětovně prohlásil, že uvedené prostředky v rozpočtu již nemá.

ORND na svém požadavku trvá a rozhodla se nechat si vypracovat právní analýzu s cílem domoci se této částky soudní cestou.

Příští jednání ORND s vedením ND bude 2. 6. 2011 ve 14.30 hodin.

Jan Beránek
předseda ORND

print Formát pro tisk