Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Chenier4.JPG

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: UNIE - odborový svaz

Zápis z jednání odborové rady ND

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 12.10. 2011.

Zápis

z jednání Odborové rady ND, které se konalo dne 12. 10. 2011

Přítomni: Ing. Gerych - finanční ředitel ND
p. Beránek, Kaupa, Rychetský, Šedivý, Kopecký, pí Pavelková, Krupková,
Hušnerová, Hirscheová

Odborová rada ND se sešla pouze s finančním ředitelem ND ing. Gerychem, aby projednala a provedla změny v čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb s odkazem na výsledky kontroly interní auditorky ing. Hejlové.

1. ORND pověřila předsedu ORND p. Jana Beránka k vyslovení souhlasu se žádostmi důchodců (bývalých zaměstnanců ND, kteří v ND pracovali při odchodu do starobního nebo plně invalidního důchodu) o stravování a poskytnutí příspěvku z FKSP.
Předseda ORND byl opětovně zmocněn k podpisu žádostí zaměstnanců ND o půjčky na bytové účely z FKSP.

2. ORND vyslovila nesouhlas s doporučením auditorky ing. Hejlové, aby příspěvek na rekreaci byl vázán pobytem na 3 dny, minimálně 2 noci.
Na základě informací ing. Zdeňkové z Ministerstva financí ČR tento požadavek není podmínkou pro poskytnutí příspěvku z FKSP.
Podmínky pro poskytování příspěvku na rekreace jsou záležitostí organizace a jsou dány v „Zásadách pro poskytování příspěvku na dovolenou a rekreaci dle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., § 8

3. Dále ORND řešila připomínku auditorky ing. Hejlové k rozdílným příspěvkům čerpaných z FKSP na stravenky v jednotlivých objektech ND.
ORND i nadále trvá na zachování současného stavu i přesto, že výše příspěvku není jednotná. Výše příspěvku se nedá paušálně určit. Je stanovena s ohledem na umístění provozovny - pracoviště, neboť se odvíjí od konkrétních smluvních cen jednotlivých dodavatelů jídel.

Ing. Gerych po projednání připomínek ORND přítomným předloží informaci.

Přítomní se dohodli na svolání stravovací komise dne 1. 11. 2011 v 9.00 hodin v malé zasedací místnosti ve 4. p. PB.

Zapsala: D. Hirscheová

Jan Beránek
předseda ORND

 

print Formát pro tisk