Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

jakobin_9.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: UNIE - odborový svaz

Zápis z jednání odborové rady ND

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 7.3. 2012.

 Zápis z jednání Odborové rady ND  ze dne 7. 3. 2012


Přítomni:  PhDr. Černý, Mgr. Volfová, Ing. Gerych, p. Beránek, Kaupa, Štěpnička, Petřík, Kopecký, Hejna, pí Šmídová, Pavelková, Hušnerová, Krupková, Hirscheová

 

1. Odborová rada ND projednala a schválila výkaz hospodaření FKSP za rok 2011 a rozpočet FKSP na rok 2012. K nahlédnutí bude u pí Hirscheové.

 

2. Odborová rada ND se s vedením shodla na výzvě odborovým organizacím působících v SO, aby převedly do rozpočtu FKSP příspěvky, které jim byly poskytnuty v souvislosti s vyčerpáním FKSP SOP roku 2011. Celkem se jedná o 66.018,68 Kč. ORND se domnívá, že tento požadavek je oprávněný vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce bude SO čerpat prostředky FKSP z rezerv vytvořených v ND v předchozích letech.

 

3. Přítomní byli vedením ND vyzváni k předložení návrhů na změny stávající Kolektivní smlouvy. Z diskuze vyplynulo, že odborové organizace působící v ND by se měly vyslovit do konce měsíce dubna t. r., zda chtějí začít vyjednávat o úplně nové a pro všechny zaměstnance jednotné Kolektivní smlouvě. Za tímto účelem se sejde Odborová rada ND v samostatném jednání bez účasti vedení ND.

 

4. Od 1. 4. 2012 by mělo dojít ke zrušení stravenek Ticket Restaurant pro zaměstnance Státní opery. Poskytovatel závodního stravování firma DJ Svět, s.r.o. od tohoto data zavede vlastní stravenky.

Ředitel ND dále  informoval přítomné o výsledku soudního sporu  s firmou Themos. ND tento spor prohrálo a do srpna t. r. musí uvolnit 4. p. ND hodlá podat dovolání k Nejvyššímu soudu.   

 

5. V souvislosti s navýšením platů  členů orchestru a sboru ND se zaměstnanci neuměleckých složek domáhají téhož. Ředitel ND přítomné informoval, že doposud nebyl navýšen mzdový objem ND na rok 2012 oproti původnímu předpokladu. Podrobně se celou záležitostí bude ORND zabývat na příštím jednání s vedením ND.

 

6. Přítomní zástupci působící ve Stavovském divadle si stěžovali na zápach pocházející z italské restaurace, která je provozována v Kolowratu. Ředitel ND přislíbil, že celou záležitost projedná s paní Dominikou Kolowratovou.

 

7. Členka výboru OAD pí Pavelková upozornila na nedostatky týkající se rozepisování hudebních partů pro jednotlivé hudební skupiny.

Bude řešeno ještě na příštím jednání ORND.

 

8. Předseda OAD p. Kaupa požádal vedení o předložení hospodaření sauny za rok 2011.
Jan Beránek
předseda ORND                 

print Formát pro tisk