Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

zauberflete148.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: UNIE - odborový svaz

Zápis z jednání odborové rady ND

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 24.4. 2012.

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 17. 4. 2012


Přítomni: p. Beránek, Kaupa, Štěpnička, Hejna, Petřík, Černý, pí Šmídová, Krupková, Hušnerová, Pavelková, Hirscheová

 

1. Zástupci Odborové rady ND měli v úmyslu se sejít se zástupci odborových organizací SO, aby se navzájem informovali o situaci v obou divadlech a v případě nutnosti koordinovat společný postup. Bohužel ani jeden z pozvaných se na jednání OR ND nedostavil.

 

2. ORND se jednoznačně shodla na nutnosti řešit a dořešit odlišnosti v Kolektivní smlouvě ND a SO tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění jedné skupiny zaměstnanců ND vůči jiné skupině zaměstnanců. Do příští schůze ORND všichni zástupci odborových organizací předloží návrhy změn a doplnění stávající KS tak, aby bylo možné je s vedením ND projednat.

 

3. Poskytování stravenek TICKET   RESTAURANT v SO bylo prodlouženo o l měsíc, t. j. do konce dubna t. r. Odborová rada ND bude na jednání s ředitelem ND požadovat zrušení již zmíněných stravenek TR vzhledem ke skutečnosti, že SO disponuje vlastním stravovacím zařízením.

 

4. Vedení ND připravuje komerční pronájem parkingu v ND. ORND požádá o poskytnutí zadávací dokumentace výběrového řízení s možností se k této dokumentaci vyjádřit ještě před jejím zveřejněním.

 

5. ORND řešila nepříznivou situaci zaměstnanců ND ve mzdové oblasti. Situace začíná být kritická a členové ORND žádají naplnění příslibu ředitele ND, kdy sloučením ND a SOP mělo dojít k návratu výše mezd na úroveň roku 2010. Doposud byly mzdové prostředky navýšeny pouze u orchestru, operního sboru a činohry ND.

 

6. Zástupci OAD přítomné informovali, že místo Heleny Krupkové bude zaměstnance ateliérů a dílen na Floře na jednáních ORND zastupovat pan Josef Černý.

 


Příští jednání ORND bude za účasti vedení ND a termín bude oznámen s časovým předstihem.

 
Jan Beránek
předseda Odborové rady ND

print Formát pro tisk