Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Chenier2.JPG

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: UNIE - odborový svaz

Zápis z jednání odborové rady ND

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 7.6. 2012.

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 7. června 2012


Přítomni: PhDr. Černý, Mgr. Volfová, ing. Pelouch, ing. Gerych,  Rocc, p. Beránek, Kaupa, Petřík, Štěpnička, Šedivý, Kopecký, Černý, Král, pí Šmídová, Pavelková, Hušnerová, Hirscheová

1. Odborová rada ND vzala na vědomí informaci o pravděpodobném ukončení závodního stravování ve 4. patře objektu Themos. V souvislosti s tímto stavem vedení předložilo dvě varianty následného zajištění stravování pro zaměstnance ND:

Varianta A

v provozní budově a Státní opeře stravování podle vzoru StD, tj. nasmlouvané restaurace v blízkém okolí provozní budovy ND a Státní opery

-celková cena stravenky 85,- Kč

-stávající kalkulace: 51,-Kč strávník; 8,84 Kč příspěvek FKSP; 19,50 Kč příspěvek ND

-návrh nové kalkulace: 52,-Kč strávník; 8,- Kč příspěvek FKSP; 19,50 Kč příspěvek ND

- rozdíl: 1,- Kč (nárůst pro zaměstnance)

Poznámka: změna v kalkulaci se týká i stávající kalkulace pro StD. V provozní budově nebude možné poskytovat příspěvek na stravování důchodcům a zaměstnancům pracujícím na DPČ.

Varianta B

ve Státní opeře stravování podle vzoru StD, tj. nasmlouvané restaurace v blízkém okolí SO

-celková cena stravenky: 85,- Kč

-stávající kalkulace: 51,- Kč strávník; 8,84 Kč příspěvek FKSP; 19,50 Kč příspěvek ND

v provozní budově ND stravenky TicketRestaurant

-celková cena stravenky : 60,- Kč

-stávající kalkulace: 29,- Kč strávník; 8,- Kč příspěvek FKSP; 23,- Kč příspěvek ND

-návrh nové kalkulace: 46,- Kč strávník; 4,- Kč příspěvek FKSP; 10,- Kč příspěvek ND

-rozdíl: 17,- Kč (nárůst pro zaměstnance)

Poznámka: změna v kalkulaci se týká i těch zaměstnanců, kteří dnes odebírají stravenky TicketRestaurant. V provozní budově nebude možné poskytovat příspěvek na stravování důchodcům a zaměstnancům pracujícím na DPČ.


Možná třetí varianta - dohoda s firmou Themos o setrvání závodní jídelny v jejím objektu je velmi nepravděpodobná.

OR ND se sejde 20. 6. 2012 v 9.00 hodin, aby projednala postoj zaměstnanců ND k oběma variantám a následně vedení ND informovala, jak se rozhodla.

Člen OR ND p. Štěpnička vyslovil nespokojenost s časem vydávání stravenek v StD. Současný stav výdeje je 9.00 - 12.00 h, což je nevyhovující a požádal o rozšíření času výdeje.


2. Zástupci OAD ND otevřeli záležitost údajně nesprávného zařazení pracovníků garderoby v HB ND. Tito pracovníci se rozhodli obrátit se dopisem přímo na Ministerstvo kultury a MPSV. Bohužel před tímto krokem neinformovali ani se neobrátili na vedení ND s uvedením důvodů jejich požadavku. Z textu dopisu na MPSV není jasné, čeho se domáhají, resp. vyplývá z něj pouze to, že chtějí být zařazeni do 6. platové třídy (katalog prací u funkce garderoba má nejvyšší platové zařazení třídu 5).

Aby došlo k urychlení celé záležitosti, vyzve výbor OAD ND přímo ředitele ND k přezkoumání platového zařazení podle Katalogu prací.


3. Předseda OAD ND p. Kaupa požádal vedení ND o předložení vývoje mezd neuměleckých zaměstnanců od r. 2008 až dosud. Ředitel ND tento materiál předloží v září 2012.


4. Vedení ND předložilo organizační změnu uměleckého souboru Opery ND, která vstoupí v účinnost k 1. 9. 2012. Změna bude vydána dodatkem k Organizačnímu řádu. Rocc vysvětlil přítomným k jejich dotazům, proč ke změně dochází. Tímto považuje vedení ND navrhovanou změnu za projednanou s ORND. Materiál je k nahlédnutí u pí Hirscheové, přičemž byl již před schůzí distribuován odborovým organizacím.


5. Ředitel ND O. Černý přítomné informoval o záměru sloučit Kolektivní smlouvy ND a SO do jedné. Toto by bylo být v platnosti od 1. 1. 2013.

Taktéž informoval, že od 1. 7. 2012 bude platit nová Zřizovací listina Národního divadla, kde je mimo jiné ukotveno sloučení ND a SO. Tato listina je k nahlédnutí u pí Hirscheové.


6. Zástupci OAD ND požádali o výměnu opotřebovaných osušek v sauně ND v počtu 50 ks. Náklady nebudou hrazeny z rozpočtu FKSP.


Příští OR ND bude zaměřena výhradně na postoj zaměstnanců ND ke změnám ve stravování a uskuteční se 20. 6. 2012 v 9.00 h.

 

Jan Beránek
předseda OR ND

print Formát pro tisk