Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

zauberflete148.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 522

Kontakty:

Sbor Národního divadla v Praze

Informace:

Vytvoření informačního portálu sboru Národního divadla bylo inspirováno žádostmi mnohých členů. Účelem těchto stránek je prezentace nejrůznějších informací souvisejících s činností a provozem sboru Národního divadla.
Přispěvatelem a spolutvůrcem může být každý po registraci a následném přihlášení.

Nově přidané články:

Andrea Chénier - dělení hlasových skupin

Umberto Giordano - Andrea Chénier, dělení hlasových skupin dle hlasů a kostýmů

Konkurz do operního sboru ND

Vypsání konkurzního řízení do operního sboru Národního divadla - hlasových skupin 2. soprán a tenor.

Mozaika (01.04.2016 08:00) dirigent Jaroslav Kyzlink povede soubor Opery…

Sóla - duben, květen, červen 2016

Obsazení sólových rolí členy sboru ND - 2. kvartál 2016.

Národní divadlo, jak je neznáte

Šestnáct krátkých pohledů do zákulisí naší první scény, kterou diváky provází herečka Taťjana Medvecká. Ta představuje Národní divadlo od historických ikon, přes zajímavosti až k technickým vymoženostem naší nejslavnější divadelní budovy.

Národní divadlo našlo nové hudební ředitele opery

Národní divadlo našlo nové hudební ředitele opery, stanou se jimi Kyzlink a Weiser

G. Rossini: Popelka (aktualizováno)

Výběr recenzí.

Inscenace roku 2015

Do třiadvacátého ročníku ankety o Inscenaci roku 2015 přispělo 102 tipujících. Každý mohl vybrat jedinou inscenaci (projekt), která vznikla mezi začátkem prosince 2014 do uzávěrky ankety. Další návrhy bylo možné uvést do elektronické verze ankety, již právě přinášíme. V aktuálních tištěných DN 1/2106 najdete vedle ankety i její výsledky a analýzu z pera šéfredaktora Josefa Hermana.

Poděkování šéfsbormistra

Poděkování a přání šéfsbormistra Pavla Vaňka do Nového roku 2016.

Historie sboru ND, uměleckého souboru Opery Národního divadla

Přímým předchůdcem dnešního Národního divadla bylo tzv. Prozatímní divadlo, které zahájilo svojí činnost v roce 1862. Jeho prvním uměleckým šéfem byl Jan Nepomuk Maýr, bývalý operní pěvec a brzy pan kapelník, jak se tehdy říkalo operním dirigentům. Ten vlastně vybudoval první český operní sbor angažováním deseti dam a osmi pánů. Sbor byl však brzy doplněn na šestadvacet členů.
Dnes se nad tímto počtem jen pousmějeme, ale taková byla realita. Tehdy ještě neexistovala funkce operního sbormistra a nastudování sboru bylo povinností druhého kapelníka, čili v tomto případě později v dějinách české hudby slavného Adolfa Čecha.
Na podzim roku 1866 došlo vskutku k historické události, když J.N. Maýra vystřídal na místě prvního kapelníka Prozatímního divadla Bedřich Smetana. Smetana svoje dirigentské kvality prokázal už dříve nastudováním své prvotiny Braniboři v Čechách a své druhé opery, dnes světově proslulé Prodané nevěsty. Za Smetanova vedení opery se o sbor opět staral A. Čech, a to až do r. 1873, kdy ho vystřídal Karel Kučera. Smetana během svého působení v Prozatímním divadle sbor soustavně rozšiřoval, zejména o členy pražského amatérského, nicméně vynikajícího sborového tělesa, pražského "Hlaholu". V r. 1874 Smetana kvůli postupující hluchotě na svoji funkci rezignoval a jeho místo zaujal A. Čech. Vedením sboru byl pověřen Zdeněk Fibich, vedle Smetany a Dvořáka poslední z velké trojice zakladatelů české národní opery.
Funkce samostatného sbormistra byla ustanovena až v r. 1881 se vznikem Národního divadla. Toto datum je zároveň považováno za vznik operního sboru Národního divadla. Prvním českým sbormistrem se stal Augustin Vyskočil. V tomto smyslu se jako první sbormistr zapsal i do historie Národního divadla. Vyskočil svoje sbormistrovské zkušenosti získal v cizině, především v Nizze a Luganu. V ND působil až do r. 1900. Po znovuotevření ND (po požáru r. 1883) se sbor skládal z pětadvaceti ženských a čtyřiadvaceti mužských hlasů.

strechaND-panor.jpg

Po Vyskočilově odchodu do důchodu byla funkce sbormistra dva roky opět jen provizorně zastávána skladatelem a dirigentem Františkem Pickou. Jeho nástupce, od r. 1902 Rudolf Zamrzla, působil jako sbormistr v ND sice plných devatenáct let, ale jelikož byl pověřen i dirigováním a současně hojně komponoval, nebyl a ani nemohl být osobností, která by sboru ND vtiskla výraznou tvář.
Na vyšší uměleckou úroveň pozvedl sbor až Jaromír Herle (sbormistrem od r. 1921 do r. 1936), který patřil neodmyslitelně ke členům inscenačního týmu ze slavné éry Otakara Ostrčila. Do funkce sbormistra ND nastoupil ve svých devětačtyřiceti letech s bohatými sbormistrovskými zkušenostmi z různých divadel a pěveckých spolků (např. ve vídeňské Hofoper působil jako tenorista ve sboru i jako zástupce sbormistra).
Podobně jeho nástupce, Jan Mario Ouředník (syn baritonisty ND Jana Ouředníka), si na vlastní kůži ověřil náročnost práce sborového zpěváka. V ND byl angažován od r. 1934, nejprve jako první bas ve sboru, později jako korepetitor a sbormistr.
Po druhé světové válce působily ve funkci sbormistra ND osobnosti jako Miroslav Kampelsheimer, Jarmil Burghauser (který při studiu spolupracoval se znamenitým hudebníkem a sbormistrem Metodem Doležilem) a opět J.M. Ouředník.
Tím se dostáváme k datu 1.1. 1956. Také toto datum lze bez nadsázky označit za datum v dějinách českého sborového umění historické. Sbormistrem opery ND se tehdy stal mladý, ambiciózní umělec Milan Malý. Ten působil operním sboru ND až do své smrti v prosinci roku 2004. Po studiu na pedagogické fakultě absolvoval v roce 1956 obor dirigování pražské Akademie múzických umění, kde byl žákem Jana Kühna, Methoda Doležila, Václava Smetáčka a Aloise Klímy). Několik let působil jako korepetitor Českého pěveckého sboru, přes dvacet let jako umělecký šéf Pěveckého sboru Čs. rozhlasu, od roku 1956 jako sbormistr opery Národního divadla a od roku 1968 také jako zástupce hlavního sbormistra na Festivalu Richarda Wagnera v Bayreuthu. Působil také jako člen porot domácích i zahraničních sborových soutěží. S operou Národního divadla v Praze pravidelně spolupracoval i po svém odchodu do důchodu, za téměř padesát let činnosti v tomto souboru studoval sborové party téměř všech operních premiér, zvláště inscenací Smetanových, Dvořákových a Janáčkových oper, v nichž byl považován za zcela nezastupitelného. Kromě těchto autorů si velmi vážil i díla Foerstrova, Fibichova a Martinů, ale i kompozic soudobých skladatelů – Jana Hanuše, Otmara Máchy, Ilji Hurníka a dalších. Naposledy v roce 2003 připravil obnovenou premiéru opery Čert a Káča Antonína Dvořáka, započatou práci na uvedení Wagnerova Prstenu Nibelungů, plánovaného na květen 2005, již nemohl dokončit.
V současné době (od roku 2001) je šéfsbormistrem sboru Národního divadla sbormistr, hudební pedagog a klavírista Pavel Vaněk a operní sbor čítá 60 členů.

Galerie bývalých sbormistrů operního sboru Národního divadla

Adolf Čech Augustin Vyskočil František Picka Rudolf Zamrzla Jaromír Herle Miroslav Kampelsheimer Jarmil Burghauser Jan Mario Ouředník Milan Malý