Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Slavik2.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Sbormistři

Lukáš Kozubík - šéfsbormistr Opery ND
Lukáš Kozubík
Lukáš Kozubík vystudoval operní zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Institutu pro umělecká studia na Ostravské univerzitě. Zároveň je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v oboru dirigovánísboru ze třídy Prof. Lubomíra Mátla. Již během studií spolupracoval s celou řadou koncertních sborů, mj. s Mátlovým akademickým sborem, Pěveckým sborem Lumír Brno aj. Aktivně se rovněž podílel na činnosti Komorní opery JAMU na pozicích asistenta dirigenta, sbormistra a korepetitora.
V letech 2012 – 2021 byl šéfsbormistrem opery Státního divadla v Košicích. Tam zároveň založil a umělecky vedl Dětské operní studio SD Košice. V letech 2013 – 2020 působil jako pedagog na tamější konzervatoři, kde založil operní studio a vedl školní sbor. Pravidelně spolupracoval s Filharmonií Košice, Státním komorním orchestrem Žilina, či smyčcovým orchestrem Musica iuvenalis.
Od září 2020 je druhým sbormistrem Pražského filharmonického sboru, s kterým pravidelně absolvuje operní festivaly v St. Gallen a Bregenz. Spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové, Orchestrem FOK, či orchestrem Českého rozhlasu aj. Zároveň je uměleckým mentorem Akademie Pražského filharmonického sboru.
V září 2022 nastoupil na pozici druhého sbormistra ND. 1.1 2023 byl jmenován šéfsbormistrem opery ND.

Mgr. Pavel Vaněk - sbormistr Opery ND
Pavel Vaněk
Sbormistr, hudební pedagog, klavírista, narozen 25. 11. 1957 v Domažlicích. Absolvoval obor klavír na plzeňské konzervatoři (1973–79) a obor dirigování na Akademii múzických umění v Praze u Františka Vajnara (1986–91).
Působil jako korepetitor v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1982–84), poté přešel jako druhý sbormistr do Pražského mužského sboru Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (1984–89). Zastával funkci asistenta operního sboru Národního divadla v Praze (1989–92) a zde následně funkci druhého sbormistra (1992–2001). Od roku 2001 působí jako hlavní sbormistr operního sboru Národního divadla v Praze a zároveň vyučuje na pěveckém oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka (od roku 1994).
Jako korepetitor absolvoval s operními sólisty řadu koncertů doma i v zahraničí. Jako sbormistr spolupracuje s předními českými profesionálními i amatérskými sborovými tělesy. V operním sboru Národního divadla nastudoval více jak 30 premiér (např. Romea a Julii od Charlese Gounoda, opery Rigoletto a Macbeth od Giuseppe Verdiho, Mozartovu Kouzelnou flétnu a Dona Giovanniho, Leoncavallovy Komedianty, Pikovou dámu Petra Iljiče Čajkovského, Bizetovu Carmen, Prodanou nevěstu a Čertovu stěnu od Bedřicha Smetany, Pucciniho Toscu, Výlety páně Broučkovy Leoše Janáčka, operu Vanda od Antonína Dvořáka a další).


Bývalí sbormistři sboru ND

Martin Buchta

 

MgA. Martin Buchta - sbormistr Národního divadla

Studoval dirigování orchestru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením doc. Emila Skotáka a dirigování sboru u doc. Josefa Pančíka. Ve studiu pokračoval na Hochschule für Musik Franz Liszt ve Výmaru ve třídě prof. Guntera Kahlerta.
Během studií spolupracoval s Moravskou filharmonií Olomouc, kde mimo jiné dirigoval Janáčkovu symfonickou báseň Taras Bulba, Prokofjevovu suitu z baletu Romeo a Julie nebo Rachmaninovu Rapsodii na Paganiniho téma pro klavír a orchestr.
Od září 2007 působí jako sbormistr opery Národního divadla, kde nastudoval Verdiho Falstaffa (2008), Janáčkovu Věc Makropulos (2008), Mozartovu operu Cosi fan tutte, Offenbachovy Hoffmannovy povídky, Donizettiho Nápoj lásky, Janáčkovu Káťu Kabanovou (2010), Mozartův Únos ze serailu (2011) a Ivanovićův Čarokraj (2012).
Jako asistent dirigenta se podílel na nastudování opery Les enfants terribles skladatele Philipa Glasse (2011) v režii Alice Nellis.
Dále se věnuje jazykovému a fonetickému poradenství pro francouzský jazyk se zaměřením na problematiku operního zpěvu.

Milan Malý

 

Milan Malý

Datum narození: 14.05. 1930
Datum úmrtí: 28.11. 2004

Životopis:
Narozen 14. 5. 1930, zemřel 28. 11. 2004.
Po absolutoriu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vystudoval obor dirigování na Akademii múzických umění. Obor řízení sboru na Hudební fakultě tehdy vyučoval Jan Kühn, který Milana Malého přivedl k Českému pěveckému sboru. Odtud vedla přímá cesta do Národního divadla, kde začal pracovat jako sbormistr v roce 1956. Citově nejbližší mu byla česká hudba, především dílo Smetany, Dvořáka, Janáčka, Foerstra, Fibicha a Martinů, ale nesmírně si vážil i kompozic soudobých Jeho vztah k české sborové tvorbě dokládá i pětadvacetiletá činnost v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Jeho sbormistrovské umění je vysoce ceněno i v zahraničí. Třicet let působil jako sbormistr na operních festivalech v Bayreuthu, kde spolupracoval s takovými veličinami, jako jsou J. Levin, D. Barenboim, P. Domingo a další. Ovšem patřil ke generaci, která vždy dávala přednost interpretaci české hudby v českém prostředí. Od svého nástupu do Národního divadla nastudoval sborové party téměř všech operních premiér; zvláště v inscenacích smetanovských, dvořákovských a janáčkovských byl naprosto nezastupitelný. I po svém odchodu do důchodu (k 31.12.2001) pokračoval Milan Malý ve spolupráci s operou Národního divadla až do své smrti.

 

Vladivoj JankovskýVladivoj Jankovský

Datum narození: 04.03. 1922
Datum úmrtí: 07.08. 2007

Životopis:
Narozen v Ústí nad Labem. Po maturitě na gymnáziu v Kolíně (1940) studoval na Konzervatoři Praha (do roku 1948) klavír a řízení sboru u V.B.Aima. Souběžně navštěvoval přednášky z hudební vědy a estetiky na Univerzitě Karlově (1945-1949). Od roku 1947do roku 1948 korepetitor a sbormistr opery Divadla 5.května. Od roku 1948 do roku 1990 byl korepetitorem a sbormistrem ND. Od roku 1951 byl profesorem sborového zpěvu a korepetice na Konzervatoři Praha. Spolupracoval na řadě rozhlasových, gramofonových a televizních nahrávek. V ND se ve funkci sbormistra podílel na přípravě více než 100 inscenací oper, baletů i činoher. V některých účinkoval také jako cembalista. Manžel tanečnice ND Marie Voleské.

 

Jarmil BurghauserJarmil Burghauser

Datum narození: 21.10. 1921
Datum úmrtí: 19.02. 1997

Životopis:
Narozen v Písku, zemřel v Praze. Vystudoval gymnázium. V letech 1933-1937 u J.Křičky a v letech 1937-1941 u O.Jeremiáše se soukromě učil skladbu. V roce 1944 absolvoval dirigování na Konzervatoři Praha (u P.Dědečka a M.Doležila) a v roce 1946 na mistrovské škole u V.Talicha. Současně studoval hudební vědu a psychologii na UK (1948). 1943-1944 spolupracoval jako dramaturg s amatérským souborem Komorní zpěvohra. Od 1.9.1946 do roku 1953 byl sbormistrem opery ND a lektorem HAMU. Od roku 1953 činný jako skladatel, kulturní pracovník, hudební kritik, vědec a editor ( v roce 1964 vedoucí hudebně dramatické skupiny Svazu čs.skladatelů ap.) Vlastním jménem Jarmil Mokrý.

 

Miroslav KampelsheimerMiroslav Kampelsheimer

Datum narození: 24.07. 1907
Datum úmrtí: 13.01. 1968

Životopis:
Narozen v Plzni, zemřel v Praze. Studoval na Konzervatoři Praha (varhany a klavír 1921-1925 a pedagogické oddělení 1926-1928). Po státní pedagogické zkoušce ze sborového zpěvu a varhan (1928) učil zpěv na pražských středních školách. V ND působil od roku 1936 do roku 1947. Potom se věnoval soustavné činnosti koncertní (mistr v improvizační hře na varhany) a pedagogické (v letech 1947-1961 na Konzervatoři Praha a v letech 1961-1967 na Hudební fakultě AMU). Spolupracoval s Čs.rozhlasem (od roku 1939), nahrával gramofonové snímky ap. V ND působil podle potřeby jako korepetitor, inspicient, sbormistr a nakonec od roku 1944 i jako dirigent. Jako výborný pianista a korepetitor byl jedním z nejbližších spolupracovníků V.Talicha a Z.Chalabaly. Byl též vyhledávaným doprovázečem zpěváků při jejich koncertních vystoupeních.

 

Jan Mario OuředníkJan Mario Ouředník

Datum narození: 18.10. 1903
Datum úmrtí: 13.05. 1982

Životopis:
Narozen v Plzni. Hudební vzdělání získával od svého otce, klavír studoval u A.Mikeše, kompozici mj.u R.Karla a B.Bersy v Záhřebu. Do Prahy přišel již s bohatými korepetitorskými a sbormistrovskými zkušenostmi z Jugoslávie. V letech 1923-1933 bankovní úředník v Praze. Od 1.1.1934 člen operního sboru ND (I.bas), v roce 1936 jmenován korepetitorem, v roce 1939 sbormistrem. Od roku 1953 vedoucí korepetitor a současně zástupce inspektora sborových těles. Penzionován k 1.1.1970, ale nadále korepetoval se sólisty ND soukromě. V letech 1950-1969 postupně lektor, odborný asistent a profesor sborového řízení a sólové a ansámblové korepetice na Hudební fakultě AMU v Praze. Syn barytonisty ND Jana Ouředníka.

 

Josef BartlJosef Bartl

Datum narození: 03.11. 1903
Datum úmrtí: 28.11. 1972

Životopis:
Narozen v Brně, zemřel v Pardubicích. Studoval na reálném gymnáziu v Orlové (do 1918), na Konzervatoři Praha (do 1927) skladbu u K.B.Jiráka a dirigování u O.Ostrčila. Pedagog, sbormistr, klavírista, hudební kritik a organizátor, skladatel (autor opery Matka a syn, baletu Manon). V letech 1930-1935 korepetitor Státního divadla Ostrava (za šéfa opery J.Vogla), 1939-1945 dirigent a šéf opery v Českých Budějovicích, 1945-1947 zorganizoval a vedl Karlovarský symfonický orchestr. Stál u zrodu operního souboru v Ústí nad Labem (1946-1952 šéf opery, 1956-1960 umělecký ředitel), 1952-1956 působil v Košicích. V lednu 1960 byl pozván k pohostinskému řízení Smetanova Tajemství v ND. Členem ND byl od roku 1960 do 31.8.1966, kdy odešel do důchodu. S ND zůstal spjat až do konce života (vypomáhal jako dirigent a sbormistr, spolupracoval s redakcí časopisu Národní divadlo). V roce 1961 řídil v Halle (NDR) Janáčkovu Její pastorkyni. Od roku 1970 učil na Konzervatoři Praha.

 

František PickaFrantišek Picka

Datum narození: 12.05. 1873
Datum úmrtí: 18.10. 1918

Životopis:
Narozen ve Strašicích (u Zbirohu), zemřel v Praze. Syn učitele, u něhož si osvojil základy hudby. Na varhanické škole v Praze studoval u F.Z.Skuherského a K.Steckera a klavír u J.Kaana (absolvoval 1890). V mládí působil jako varhaník, klavírní doprovázeč, sbormistr, zpěvák a dirigent operety. V letech 1894-1897 ředitel kůru u sv.Jakuba, 1897-1918 u sv.Jiljí. V 90.letech byl korepetitorem v Pivodově pěvecké škole a současně hudebním referentem časopisu Dalibor. Upozornil na sebe hlavně jako skladatel církevní hudby. V ND, kam ho angažoval K.Kovařovic, byl v letech 1900-1902 sbormistrem a korepetitorem a od roku 1902 až do své smrti třetím dirigentem. Zprvu řídil scénickou hudbu a balety, od roku 1903 i opery. Za svého působení v ND byl nejproduktivnějším skladatelem scénických hudeb, jejichž počet se odhaduje na 100. Nespecializoval se na určitý typ či dramatický sloh, ale ochotně komponoval hudbu pro jakoukoliv hru. Nejčastěji spolupracoval s režisérem J.Kvapilem (takřka na všech jeho shakespearovských inscenacích). V menší míře psal scénické hudby pro režiséry Šmahu, Muška, Schmoranze, Hašlera aj. Nejúspěšnější se stala jeho lidově zabarvená hudba k Maškově vánoční hře Betlém, doprovázející i pozdější rozhlasovou úpravu této hry (1936,1947). Také jeho hudby k Madáchově Tragédii člověka a Goethovu Faustovi měly trvalejší úspěch. Jediná Pickova komická opera Malíř Rainer (1911,nově 1918) se v repertoáru ND dlouho neudržela.

 

Jaromír HerleJaromír Herle

Datum narození: 23.08. 1872
Datum úmrtí: 30.11. 1945

Životopis:
Narozen v Moravských Budějovicích, zemřel v Praze. V letech 1887-1890 studoval na varhanické škole v Praze. Poté dlouho působil jako učitel hudby, zpěvák (tenor), sbormistr v cizině (1894-1898 v jugoslávské Šabaci). V letech 1898-1899 sbormistr Zpěváckého spolku slovanského ve Vídni (v této době byl dopisovatelem hudebního časopisu Dalibor). V letech 1898-1920 angažován v Hofoper ve Vídni (od roku 1898 člen operního sboru, od roku 1899 zástupce sbormistra). Současně v letech 1901-1920 sbormistr Lumíra, významného zpěváckého spolku vídeňských Čechů. Skladatel sborů, písní a církevní hudby. Ve Vídni se seznámil s K.Kovařovicem, který se ho po skončení 1.světové války snažil získat pro ND, ale jeho návrh nenašel zprvu u intendance porozumění (podle Stanov Ústavu penzijního pro členy ND z roku 1902 nesměli být do ND přijímáni umělci starší 40 let). Do funkce sbormistra byl Herle přijat až za éry O.Ostrčila 1.4.1921, v ND působil do 31.7.1936. V letech 1921-1939 byl rovněž sbormistrem Hlaholu pražského, s nímž vystupoval i v zahraničí. Otec zpěvačky Věry Herleové.

 

Rudolf ZamrzlaRudolf Zamrzla

Datum narození: 21.01. 1869
Datum úmrtí: 04.02. 1930

Další používaná jména: R. Gelattini, Roman Míšek

Životopis:

Narozen v Rokycanech, zemřel v Praze. Studoval na varhanické škole v Praze (1884-1888) u F.Z.Skuherského a F.Blažka. Působil jako dirigent a sbormistr mnoha spolků, v letech 1892-1894 kapelník a ředitel kůru v Mostaru, 1894-1901 kapelník dragounského pluku v Kirsanově. Od 1.2.1902 byl v ND sbormistrem pověřeným od roku 1904 i dirigováním. V ND působil od 1.9.1927, kdy odešel do penze. Byl vzdělaným, ctižádostivým, organizačně i literárně mnohostranně aktivním umělcem (1911-1913 redaktor časopisu Dalibor). Člen České akademie věd a umění (1924). Překládal též operní libreta (Rimskij-Korsakov:Carská nevěsta a Sněguročka, Musorgskij:Boris Godunov). Pohřben: Olšany IX, odd.1, hrob 331

 

Augustin VyskočilAugustin Vyskočil

Datum narození: 04.08. 1852
Datum úmrtí: 15.02. 1902

Životopis:
Narozen ve Vamberku, zemřel v Praze. Klavír studoval u B.Smetany, zpěv na Konzervatoři Praha u F.Vogla (1871-1873). Pěvecké a sbormistrovské zkušenosti si od roku 1874 osvojoval v cizině, a to v operním souboru ruského mecenáše P.D.Derviese v Nizze a Luganu. V roce 1881 ho J.N.Maýr jmenoval sbormistrem Prozatímního divadla a v této funkci přešel i do ND, kde pak působil i jako kapelník. Setrval zde až do 31.3.1900, kdy odešel do důchodu. Od roku 1886 učil na varhanické škole a v letech 1890-1902 na Konzervatoři Praha církevní zpěv; působil jako korepetitor v Pivodově pěvecké škole a jako sbormistr vinohradského Hlaholu (1890-1895). Manžel zpěvačky Františky Ludikarové; otec zpěváka Pavla Ludikara-Vyskočila. Pohřben: Olšany VII, odd.14 a, hrob 25 a

 

Adolf ČechAdolf Čech

Datum narození: 11.12. 1841
Datum úmrtí: 27.12. 1903

Životopis:
Narozen v Prčici, zemřel v Praze. Vlastním jménem Adolf Tausík. Hudbu studoval u J.Krejčího, K.F.Píče a F.Škroupa. Vystudoval reálku (1859) a techniku (1862) v Praze, vedle toho byl vokalistou u sv.Jakuba a jako kapelník vypomáhal v ochotnickém Divadle u sv.Mikuláše na Starém Městě. V roce 1862 ho jmenoval J.N.Maýr sbormistrem, v březnu 1864 druhým kapelníkem Prozatímního divadla. 8.12.1862 už řídil Škroupova Dráteníka a 13.12.1863 poprvé operetu - Offenbachova Orfea v podsvětí. V letech 1863-1865 zpíval také basové, vesměs epizodní role (např. Ruiz, Verdi:Troubadour,1863. Bojan, Skuherský:Vladimír, Bohův zvolenec, 1863. Marullo, Verdi:Rigoletto,1864). Překládal rovněž operní libreta (Halévy:Židovka, Balfe:Cikánka aj.). 1865-1866 byl kapelníkem německého divadla v Olomouci, odkud byl povolán B.Smetanou zpět do Prozatímního divadla a pověřen řízením oper, operet a scénické hudby. V dubnu 1876 se stal prvním kapelníkem Prozatímního divadla a v této funkci působil i v ND od roku 1881 do konce června 1900. S ND se rozloučil 30.6.1900, kdy naposledy dirigoval Prodanou nevěstu. Svoji aktivitu rozvíjel i mimo divadlo. V 70.-90. letech byl jako nejuznávanější český dirigent hlavní osobností orchestrálního dění v Praze. Pod záštitou Akademického čtenářského spolku a Umělecké besedy dirigoval populární koncerty orchestrů Prozatímního divadla a ND, od roku 1896 dirigoval i koncerty původního spolku České filharmonie atd. Pohřben: Olšany VI, odd. 9c, hrob 3. Syn učitele a kapelníka Josefa Tausíka, bratr zpěváka ND Karla Čecha.